• 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Powrót uczniówklas I-III do nauki stacjonarnej.

Szanowni Państwo,

Od dnia 18 stycznia 2021 r. /poniedziałek/ nastąpi powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.

Nauka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ oraz regulacjami wewnątrzszkolnymi tj. PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID – 19 obowiązującą  w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilchowie.

 Oddział przedszkolny i klasy I-III

W oddziale przedszkolnym zajęcia odbywają się od godz.8.15 a w klasach 1 - 3 lekcje odbywać się będą w trybie stacjonarnym zgodnie z dotychczasowym planem. Świetlica i biblioteka szkolna pracuje bez zmian.

WAŻNE!

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osobistej)