Programy i projekty

Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022

 

Owoce w szkole

Mleko w szkole

Klub Bezpiecznego Puchatka

Programy profilaktyczne:

"Trzymaj formę",

"Znajdź właściwe rozwiązanie",

"Bieg po zdrowie",

"Nie pal przy mnie ,proszę",

"Zawsze razem",

"To (działa) My!",

"Czyste powietrze"